بار ديگر وبلاگی که دوست می داشتم!!!

آه که چقدر دلم برای نوشتن دراین صفحه ی آبی تنگ شده بود!!!...

پس از مدتها فرصتی پیش آمد که دوباره در آن چیزی بنویسم... دنیای بی وفا را می بینید؟!! از وقتی که به ناچار «ناتانائیل دوم» را در بلاگفا افتتاح کردم دیگر از صرافت رسیدگی به این وبلاگ افتادم. اما نمی دانم چرا هنوز هم لذتی که از نوشتن در این صفحه ی آبی به من دست می دهد با لذت نوشتن در هیچ صفحه ی دیگری قابل قیاس نیست! نکند این صفحه ی آبی رنگ تکه ای از دلم شده باشد؟!!!  

این هم آدرس ناتانائیل دوم برای دوستانی که هنوز پیدایش نکرده اند:

http://www.natanaeel002.blogfa.com/

/ 0 نظر / 43 بازدید